FUNCIONAMENT


Com és pot demanar una mediació?

 • A través de la bústia de la pàgina web del Servei de Mediació.
 • Fent la sol·licitud al tutor, cap d'estudis, professors del Departament d'Orientació, Aina Amengual (coordinadora de convivència)

A on i quan es fa la MEDIACIÓ?

 • A la sala de Mediació (davant la sala de professors)
 • Normalment comença al 2n esplai 12:50 h, i dura el temps que es necessiti per solucionar el problema. (Una vegada finalitzada la mediació els alumnes s'incorporen a les seves respectives aules amb un justificant del seu retard per assistir a una mediació.)

COM ES DESENVOLUPA UNA MEDIACIÓ

Premediació

 • Sorgeix un conflicte
 • Una de les persones afectades sol·licita una mediació per què ho vol solucionar de forma positiva
 • La coordinadora de convivència parla amb l'altra persona implicada i si accedeix s'acorda fer la mediació
 • Es fixa un dia i una hora per fer la mediació
 • La coordinadora de convivència parla amb els alumnes mediadors, el professor i alumnes observadors i els explica el cas, i els convoca per realitzar la mediació

Mediació

 • Tots es presenten i els alumnes mediadors expliquen les normes per tal que la mediació funcioni
 • S'explora el conflicte
 • S'identifiquen els interessos de les dues parts
 • Es cerquen solucions
 • Es promou l'empatia i la col·laboració
 • S'arriba a un acord
 • Es fixa una data per fer la revisió de l'acord

Postmediació

 • Els pactes es duen a terme
 • Es revisen i valoren els resultats
 • Es tanca la mediació