FORMACIÓ ALUMNES. Curs 2014-2015


PRIMERA SESSIÓ DE FORMACIÓ: 22 desembre 2014

Guió de la sessió

La sessió se va realitzar dins l'aula de la biblioteca. Ens vàrem seure fent un cercle i ... passàrem 3 hores molt entretengudes! Això és més o manco el que vàrem fer:

 1. PRESENTACIÓ. Cada alumne va entrevistar al seu company i després el va presentar al grup.
 2. CONTE: "ELS DOS MONSTRES". Vèrem i llegirem a la pissarra digital el conte  de David Mckee per treballar el concepte de conflicte. El comentàrem entre tots. 
 3. ROLE-PLAY: "LA TARONJA". Quatre parelles d'alumnes voluntaris per escenificar la situació conflictiva de la taronja varen sortir de la bibloteca. Anabel els va indicar el que havien de representar. Per altra banda, Victòria l'orientadora, va explicar als alumnes de dins la biblioteca la situació que anaven a veure, i que és la següent:                                                                                                                             Tu i la teva germana us barallau per l'única taronja que queda.                                                                                                         a) Tu ets el/la més gran i la vols per fer-te un suc.                                                                                                                                       b) Tu ets el/la més fort/a i vols la pell per fer una coca que has de dur a l'escola.                                                                       

 Les parelles d'alumnes varen escenificar diferents tipus de resposta davant d'un conflicte: competir (guanyo/perds), acomodar (perd/guanyes), eludir (perd/perds), col·laborar (guany/guanyes), negociar (guany a mitges/guanyes a mitges)

I HO FEREN REALMENT BÉ!!!  Es pot comprovar a les imatges.

4. EXPLICACIÓ I REFLEXIÓ TEÒRICA. Victòria va explicar gràficament les diferents respostes representades davant del conflicte de La taronja i d'altres de la vida real.


I els alumnes demanaren dubtes i també aportaren comentaris molt interessants.

5. CLOENDA. Per acabar la sessió els alumnes escriviren una paraula significativa d'aquell matí. La varen compartir amb els companys fent el cercle i passant l'objecte, que en aquest cas va ser una pilota de pedaç.


SEGONA SESSIÓ DE FORMACIÓ: 19 gener 2015

Guió de la sessió

A la segona sessió de formació vàrem participar 30 alumnes, 1 mare i 7 professors/es. Es va desenvolupar de la següent forma:


1.- CERCLE D'INICI.

 • Presentació de les noves incorporacions. Isabel, mare de Margalida Llabrés, alumnes: Miriam Arias, Irene Del Cid, Laura De Gracia i professores: Ona Bordas, Mª Antònia Oliver i Aina Roig.

 • Comentaris sobre la sessió anterior. (De la darrera sessió me va agradar .../ me vaig quedar amb .../ resaltaria ...)

2.- LA COMUNICACIÓ

Joc de comunicació. Primer de tot na Victòria ens va explicar com fer el joc. Formarem parelles per conversar, una persona xerrava i l'altre escoltava. Després es canviavem els rols. Se proposava un tema de conversa i unes indicacions d'escolta. L'exercici el realitzarem fora de la biblioteca, al passadís de l'entrada.

3.- CERCLE PER COMENTAR L'ACTIVITAT.

Conclusions:

 • Segons com escoltem, l'altra persona s'explicarà millor o pitjor.

 • Pautes per establir una comunicació efectiva, ESCOLTA ACTIVA:

- Empatia. Es mostra a través del llenguatge no verbal amb una expressió corporal acollidora, actitud d'obertura, inclinació cap envant, demostrar que m'interessa el que contes ... Amb el contacte visual, mirada d'acolliment. I a través del llengutge verbal: repetint l'acabament d'algunes frases, emprant expressions com “aha”, “mmm ...” sense contingut. No interrompre els silencis, respectar-los.

- Parafrasejar, fer de mirall. De tant en tant repetir el que s'altre conta per a que vegi que li estàs escoltant, ajuda a s'altre a veure que l'estàs seguint.

- Reformular. Ajudar a s'altra persona a comentar alguna cosa important que s'ha deixat.

- Resumir. Recollir les principals idees i sentiments de la narració, hem de preguntar sempre si ho hem entès bé: “ës així”.

4. ENTREGA I COMENTARI DEL “MISSALET”

S'entrega als alumnes un quadernet que és el guió per mediar un conflicte i que podran consultar mentre facin les primeres mediacions.


TERCERA SESSIÓ DE FORMACIÓ: 2 febrer 2015


Guió de la sessió

A la tercera sessió de formació vàrem participar 30 alumnes, 1 mare i 4 professores. Es va desenvolupar de la següent forma:

1.- EXERCICI DE FOCUSING. Escoltant les paraules de na Victòria vàrem tancar els ulls i experimentàrem diferents sensacions amb el cos. Primer de tot pensàrem amb una situació o un  record dolent, i després amb un altre més agradable.

2. COMPARTIM LES NOSTRES SENSACIONS. D' aquesta forma ens assabentàrem de que les experiències viscudes ens produeixen diferents sensacions al cos. Una experiència desagradable ens pot fer mal a la panxa, un nus a la gola etc. I una experiència agradable ens pot produir una sensació de benestar, de lleugeresa, d'expansió.

Conclusió: Hem de prendre consciència del nostre cos perquè de vegades ens està transmetent un missatge que ens pot ser d'utilitat i ajudar-nos personalment en la presa de decisions.

3. JOC DE COMUNICACIÓ I D'EXPRESSIÓ. Cada un de nosaltres es va aixecar per agafar un paper de color que representàs com es sentia en aquell moment. Vàrem associar un color a una emoció o estat d'ànim. I posàrem el paper al terra, davant dels nostres peus. Fixau-vos què diferents ens sentíem!!!

4. VÍDEO. Vàrem veure el vídeo del Nil i la Laia, un exemple pràctic de mediació.

5. REPÀS. Amb el missalet recordàrem les parts que ha de tenir tota mediació

6. ROLE-PLAY. Practicàrem una mediació amb el cas fictici de Paco (conserge d'un institut) i en Raül, alumne del centre. Tots dos estan molt enfadats perquè pensen que l'altre persona és molt pesada i no fa les coses així com toca, la feina de coserge o agafar la pilota per anar a jugar al pati.

Cada part de la mediació la varen representar diferents grups. Després entre tots i amb l'ajuda del missalet fèrem una crítica constructiva sobre el que es podia millorar.

QUARTA SESSIÓ DE FORMACIÓ: 16 febrer 2015A la quarta sessió de formació hem participat 30 alumnes, 1 mare i 6 professors/es.

Aspectes previs a la sessió 

COMEMTÀREM ELS SEGÜENTS ASPECTES:

 • Aquesta sessió és la darrera que realitzarem en aquest horari de 14,15 h a 16 h, però continuarem fent pràctiques i petites formacions a altres espais com a les hores de tutoria, algun esplai, final de trimestre ...

 • Hem de fer difusió d'aquest servei. Els alumnes mediadors poden explicar a les seves tutories en què ha consistit la formació. Es poden ajudar d'aquesta web on hi ha un esquema i fotografies de cada sessió. També han d'indicar que el Servei de Mediació ja està en marxa i com es pot sol·licitar una mediació (a través d'un tutor, professores d'orientació: Victòria, Anabel, Aina, a través de la bústia de Mediació d'aquesta web, o la bústia que està situada en el hall de l'Institut)

 • Ara ja podem començar a funcionar fent mediacions. Els alumnes s'han de constituir formant parelles i començaran fent pràctiques de mediació observant les mediacions que faran els professors. D'aquesta forma aniran completant la seva formació, agafant experiència i confiança. Les primeres parelles d'alumnes mediadors en fer pràctiques seran aquells que han pogut assistir a més dies de formació.

 • Per a aquells que no varen poder assitir la setmana anterior se'ls hi recoma visionar el vídeo “El Nil i la Laia”, cas pràctic d'una Mediació, que està penjat a aquesta mateixa web a l'apartat  UNA MEDIACIÓ

 • Pròximament es farà l'entrega d'un diploma als alumnes que han assitit a la formació.


Guió de la sessió

1. CERCLE. Passant l'objecte (llapis de fusta) compartírem alguna experiència en la que ja hem fet de mediadors o  simplement posat en pràctica aprenentatges d'aquesta formació.

2. TAXI, TAXI! Joc per reflexionar sobre la discrimació i els prejudicis.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

- 6 voluntaris fan de taxistes. Surten fora de la biblioteca i Victòria els hi dóna uns paperets amb unes consignes sobre qui no pot pujar al seu taxi. Per exemple: qui dugui taxants, qui dugui arrecades, qui tengui els cabells llargs, si és un nin etc. Qui pugi al taxi serà conduit fora de la biblioteca i aconseguirà un paperet de color blau.

- Els taxistes entren a la bibloteca i la resta dels alumnes els criden per intentar pujar el taxi i arribar al seu destí. Segons aquestes consignes costa molt trobar un taxi!

Quan acaba el joc feim un cercle i reflexionam:

 • Com ens hem sentit després de ser discriminats per unes consignes que només coneixen els taxistes.

 • Averiguam per què els taxistes no ens han deixat pujar al taxi. (Feim quatre rialles!)

 • I entre tots contestam la pregunta:

  Per què ens ha servit aquesta activitat? Ens hem adonat que diàriament es viuen situacions d'aquests tipus. Hem experimentat com et sents quan et rebutgen, quan s'altre persona abans de saber com ets té uns prejudicis. Quan et rebutgen i no saps per què et resulta molt difícil fer alguna cosa per canviar la situació. Com a futurs mediadors no podem prendre partit, ni etiquetar a les persones, no podem discriminar, ni rebutjar les persones.

3. LA ASSERTIVITAT. Aclarim i repassam conceptes.


Tenim tres maneres de relacionar-nos:

- De forma passiva

- De forma agressiva

- Amb assertivitat

Les dues primeres formes són fàcils d'identificar. Què és l'assertivitat? l'intentam definir-la entre tots. Victòria ens ajuda ... actuar amb assertivitat consisteix en defensar els teus drets de forma educada i respectuosa, sense manipular i perjudicar l'altre persona. Com a mediadors hem de parlar amb assertivitat i actuar d'una forma justa i amb respecte vers els altres.

4. ROLE-PLAY. Practicam una mediació (consultant el missalet)

Feim diferents grups per preparar la pràctica: un per cada persona mediada, els mediadors i un altre pels observadors. Cada part de la mediació la representa una persona  diferent de cada grup. Després entre tots i amb l'ajuda del missalet feim una crítica constructiva sobre el que es pot millorar.

5. CERCLE CLOENDA DE LA SESSIÓ. Què has après en la formació? Què resaltaries? Què t'ha agradat més?...

Esperam que algunes d'aquests interessants reflexions quedin reflectides a l'apartat comentaris de la nostra web.